Како да одговорам на билет за поддршка?


  1. Откако ќе завршите со oтварање на билет ќе добиете електронска пошта преку која ќе може да пристапите до отворениот билет (на билетот можете да одговорите и преку клиентскиот панел):

  2. Кликнете на линкот кој што се менува спрема редниот број на отворени билети, кој што ќе ве пренасочи кон системот за одговор на билети во Клиентскиот панел на CRM софтверот.

  3. Во полето Состојба имате можност да ја менувате состојбата на билетот (пр. отворен, во тек, затворен, итн.);
  4. Внесете одговор на билетот;
  5. Прикачете датотека/и (слика, документ, видео итн.), на копчето „+“ може да додадете повеќе полиња за прикачување повеќе датотеки во одговорот на билетот;
  6. Зачувајте, потврдете и испратете го одговорот на билетот;
  7. Прегледајте ја целокупната состојбана на билетот.

Дали го најдовте овој напис корисен?